Webdesign | Grafischontwerp | Webadvies

Webpage design MoveFit.nl

Afstuderen HBO Human Techology Rijkswaterstaat Webdesign

Projectinformatie

  • Webpage design
  • Adobe Photoshop CS6
  • HTML
  • CSS

Projectomschrijving

Voor Rijkswaterstaat (het hoofdkantoor in Utrecht) is gedurende zes maanden een afstudeerproject uitgevoerd. Een lange termijn doelstelling hierbij was; vermindering van de file in en rondom Utrecht. De onderzoeksvraag die tijdens dit project beantwoord is luidt: "opzoeken thuis in me scriptie"

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is een online enquête verspreid over de betreffende doelgroep. Deze enquête is door ruim 300 personen ingevuld, wat een representatief beeld geeft.

Uit dit onderzoek is gebleken dat werknemers bereid zijn om naar het werk te fietsen als zij beloond worden. Het kwam er op neer dat de geënquêteerden wilden fietsen voor een nieuwe fiets. Om dit concept op een goede manier uit te werken is een spaarsysteem bedacht. Hoe meer er gefietst werd des te meer punten er verdiend werden. Om de deelnemers een duidelijk beeld te geven over hun situatie is er een website ontworpen en gebouwd. Op deze website hebben de gebruikers een eigen account gedeelte met hierop het aantal gespaarde punten. Tevens is er een webshop gerealiseerd waar de deelnemers hun gespaarde punten kunnen spenderen.

Het onderzoeksrapport, de website met webshop en het fietsspaarplan zijn aan het einde van het project opgeleverd aan Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat wilde hiermee een pilot gaan draaien.